Maatwerk

ASolutions levert bedrijfsoplossingen op maat. Uw wensen worden geïnventariseerd en nauwgezet in kaart gebracht in een Software Requirements Specification. Zodra wij de relevante bedrijfsprocessen scherp in kaart hebben, gaan onze ontwikkelaars aan de slag om applicaties met de best passende functionaliteit voor uw bedrijf te ontwerpen en te bouwen. Schaalbaar, zodat wij de oplossingen snel en efficiënt kunnen aanpassen als uw organisatie of de markt daarom vraagt.

Onderhoud

ASolutions heeft jarenlange ervaring met het onderhouden, aanpassen en uitbreiden van de bedrijfsapplicaties van haar klanten. Dit geldt niet alleen voor de systemen die wij zelf hebben ontwikkeld. ASolutions onderhoudt ook applicaties die door anderen zijn gebouwd. De onderhoudsafspraken die u met ASolutions maakt zijn duidelijk en volledig afgestemd op uw specifieke wensen. Afspraken over ons uurtarief, beschikbaarheid en servicesnelheid "eventueel fixed price" worden in een transparante Service Level Agreement vastgelegd.

Hosting

ASolutions kan uw hosting verzorgen door servercapaciteit beschikbaar te stellen in ons private-rack bij Schuberg Philis. Hierbij garanderen we de hoogste graad in security, back-up and recovery.

Consultancy

Is het u nog niet duidelijk hoe u uw IT-vraagstukken wilt oplossen, of hebt u andere vragen of wensen? ASolutions heeft een schat aan kennis en ervaring om u terzijde te staan met advies en goede ideeën. Onze medewerkers luisteren, vragen en inventariseren, om vervolgens verscheidene doelgerichte oplossingsmogelijkheden te opperen.