Voedselbank.nu

Het merendeel van de voedselbanken in Nederland werkt met de door ASolutions gemaakte applicatie die gratis ter beschikking wordt gesteld. Complete back en front-end module, waarin de registratie van de intakes van cliënten wordt vastgelegd. Privacy en security zijn essentiële aspecten in deze. ASolutions verzorgt de hosting, beheer, helpdesk en het (door-)ontwikkelen van de applicatie. Het is volledig afgeschermd voor koppelingen naar 3e systemen ivm privacy.

Trodis / Tropaz

ASolutions ontwikkelt en beheert als partner van Infotrom (Stichting ter bevordering van digitale informatievoorziening binnen het Trombose vakgebied), de applicaties en app voor de trombosediensten en haar patiënten. Zelfmanagement en zelfmetingen zijn mogelijk, gevalideerd en veilig. Doelen, doseringen, medicatiekalenders zijn bij te stellen. 2 wezenlijke algoritmes zijn verwerkt, afwijkende metingen worden direct geregistreerd. Real time verbinding vanuit App, automatisch dag doseringen doorbellen naar de patiënt.

 

Trodis bundelt alle functionaliteiten voor de hoogwaardige ondersteuning van trombosediensten. Trodis genereert daarbij voorstellen voor de dagelijkse dosering van medicijnen. De arts is en blijft wettelijk verplicht deze dosering te controleren. De informatie uit Trodis is uitwisselbaar met alle gangbare Ziekenhuis Informatie Systemen en Laboratorium Informatie Systemen. Dit geldt ook voor programmatuur voor routeplanning en archivering.

 

Trodis onderscheidt zich op basis van de combinatie functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De programmatuur is zelflerend, de uitgebreide handleiding volledig ondersteunend. Praktische input uit het veld helpt mee bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.

 

De applicatie Tropaz is volledig in Trodis geïntegreerd als webportal voor zelfmetende- en zelfmanagement-patiënten. Die krijgen via internet wereldwijd 24/7 toegang tot het systeem met daarin alle relevante gegevens en functies. Data invoeren, berichten uitwisselen, doseerkalender inzien. Alle gegevens voor patiënt en trombosedienst zijn in een systeem beschikbaar. Tropaz is ook als App beschikbaar.

Medical Dashboard

ASolutions bouwt en beheert de applicatie Medical Dashboard, als partner van SINPAZO (Stichting ter bevordering de Interactie tussen PAtiënt en ZOrgverlener). Het uitgangspunt van het Medical Dashboard is uitwisseling van data en adviezen tussen artsen, specialisten, huisartsen en cliënt, door middel van wearables, foto's, meetwaarden.

De applicatie wordt onder andere gebruikt door het LUMC en heeft een eigen tabblad in het EPD (EZIS). Hierin worden de data vanuit de zelfzorgmodule (Bonstat, ook partner in SINPAZO), het lab en EZIS gecombineerd. De applicatie is benaderbaar voor de patiënten, huisartsen (SSO vanuit HIS) en binnenkort apotheken, zodat iedere betrokkene in een oogopslag de huidige status kan zien, inclusief patronen en trends. Doseringen, doelen en richtlijnen kunnen worden aangepast. De bijbehorende zelfzorgmodule Bonstat is een applicatie en app waarbij de preventieve werking en zelfregulering een grote rol speelt. Er wordt aan gewerkt om een Diabetes module te integreren.

Bonstat

Bonstat is een zelf-management applicatie waardoor zorgverleners, (chronisch) zieken en gezonden hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Bonstat bestaat uit interactieve modules om binnen de complexe domeinen van ziektverloop, behandeltrajecten en persoonlijke leefstijlvoorkeuren doelen te stellen en eigen ontwikkelingen te kunnen monitoren. Het is een applicatie waarbij thuismetingen (bloeddruk, gewicht, glucose, stappenteller etc) in dagboeken verwerkt worden en waarbij trends en ontwikkleingen van die data gekoppeld worden aan gestelde doelen.

In combinatie met het Medical Dashboard is het een zeer efficiënte tool ter ondersteuning van het "shared decision making" proces.

RadQuest

ASolutions beheert en ontwikkelt deze applicatie in samenwerking met Radboud UMC, afdeling medische Psychologie. Hiermee kunnen digitaal complexe vragenlijsten webbased worden afgenomen, de rapportage is grafisch. Op basis van de scores en gevalideerde normeringen ontstaat er een Patiënten Profiel Kaart (PPK). In de vragenlijsten worden niet-fysiologische parameters gemeten. De data worden zowel voor Care doeleinden gebruikt (PPK als leidraad om diagnose met cliënt te bespreken), als voor Cure (onderzoek). Het exporteert naar SPSS voor geanonimiseerde onderzoeken.

PSA Calculator

Samen met het Catharina Ziekenhuis heeft ASolutions de PSA Calculator app ontwikkelt. De PSA Calculator geeft aan hoe de verschillende gemeten waarden zich verhouden tot elkaar. Zowel de verschillende instellingen als de gebruikte apparaten ten opzichte van elkaar. Zo kunnen de zorgverleners zorgvuldiger afwegingen maken op basis van de Prostaat Specifiek Antigenen. Deze functionele en gebruikersvriendelijke app kan het verschil maken bij het stellen van de juiste diagnose.