Basis proces

ASolutions besteedt veel aandacht aan het voortraject, waarbij luisteren en meedenken de voornaamste onderdelen zijn. We geven vroeg in het traject een redelijk ureninschatting, zodat de opdrachtgevers een indicatie hebben. Vervolgens krijgt de opdrachtgever een specificatie in de vorm van een SRS (Software Requirements Specification). Na akkoord wordt deze doorgesproken met de opdrachtgever en bij voorkeur de gebruiker. Na definitief akkoord wordt er begonnen met het bouwen. Opleveren, testen en aanpassen gebeurd in overleg met de klant. Uiteindelijk wordt de applicatie in productie genomen. ASolutions helpt de klant om het onderhoud zorgvuldig te beleggen, bij voorkeur natuurlijk bij ons.

Klantgericht

ASolutions wordt door haar klanten gekwalificeerd als betrouwbare businesspartner. Een directe lijn met de ontwikkelaars van uw software zorgt ervoor dat uw vragen direct worden beantwoord en uw wensen zo snel mogelijk worden geïnventariseerd / gehonoreerd. Fatsoenlijk zaken doen is voor ons de norm en al onze medewerkers hanteren de gouden regel dat een afspraak ook daadwerkelijk een afspraak is.

 

Ons doel is om al uw IT-wensen middels direct bruikbare toepassingen te ontwikkelen, waarmee de efficiency van uw organisatie toeneemt. Het gehele ontwikkeltraject – van intake tot en met oplevering en onderhoud – wordt in samenspraak met u uitgevoerd. Het begint en eindigt met goed luisteren. Onze werkwijze geeft ons het vermogen om flexibel aan te passen aan de wensen en prioriteiten van onze opdrachtgevers

 

Maar IT is uiteindelijk vooral mensenwerk. Onze medewerkers zijn allemaal hooggekwalificeerd en gemotiveerd, waardoor zij creatieve en innovatieve bedrijfsoplossingen ontwikkelen die uw business daadwerkelijk ondersteunen.

 

 

 

 

Ontwikkelstraat

ASolutions maakt gebruik van een klant specifieke ontwikkelomgeving. Dat houdt in dat we speciaal voor uw bedrijf een ontwikkelomgeving inrichten die nauwgezet de bedrijfsprocessen van uw organisatie nabootst. Hierdoor kunnen wij nog beter IT-oplossingen op maat leveren.

 

Wij ontwikkelen - uiteraard afhankelijk van uw IT-platform - in Microsoft.NET, JAVA of in Delphi. ASolutions gebruikt het door haar zelf geconcipieerde Triple A Framework (ASolutions Advanced Application Framework), een set van handige functies waardoor we sneller en gestructureerd applicaties kunnen maken.

Kwaliteitsborging

ASolutions heeft haar eigen tool om de kwaliteit van de code en ontwikkelresultaten te blijven toetsen: Quality Management System & Reviewproces. De ASolutions Codering Standaard is vastgelegd en nagenoeg heilig. In het gehele proces wordt het 4 (en soms zelfs 6) ogen principe toegepast. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de functionaliteit, maar vooral naar de beheerbaarheid. ASolutions maakt gebruik van subversion, reviewboard, Jenkins en asPM als hulpmiddelen om onze kwaliteitsstandaarden te waarborgen.

 

Doordat het management van ASolutions betrokken is bij de software ontwikkeling ( ze werken onder andere als lead-developers) wordt er veel aandacht geschonken aan onderhoudbare en gestructureerde code. 

 

ASolutions heeft in 2016 haar certificering voor ISO 27001 (informatiebeveiliging) en NEN 7510 (zorg) behaald. Binnen ASolutions dragen de Security-Officer en kwaliteitsmanager zorg voor de borging van de technische en de inhoudelijke kwaliteitsaspecten.

Security

Uw data is veilig bij ons. Wij adviseren u daarnaast over de beste wijze om data bij u te beveiligen, dan wel slimme keuzes te maken in het gebruik van data. Consequenties met betrekking tot WBP, datalekken, CE-markering, ISO, NEN 7510 worden zorgvuldig bijgehouden en nageleefd.

 

Basis van de beveiliging is de veiligheid van het systeem en de omgeving van ASolutions zelf. Deze is door firewalls beveiligd. Indien men buiten de beveiligde omgeving op de "kantoor-omgeving" wil inloggen dient dat te geschieden door een VPN (virtual private network) connectie.

 

Alle werkplekken (inclusief de servers op kantoor) zijn verbonden middels een firewall. Om extern te communiceren vindt de verbinding via een tweede firewall plaats (website, mail, DMZ, wifi). 

 

ASolutions beschikt daarnaast over extern geplaatste servers. Deze servers hebben een eigen beveiliging (met volledige back-up). Hierop draaien de productie-omgevingen van een aantal klanten. Deze klantomgevingen kunnen niet met elkaar communiceren, middels autorisatie protocollen zijn de verschillende omgevingen veilig van elkaar gescheiden