Klacht, suggestie of compliment?

Een compliment of suggestie?
Heeft u een compliment of suggestie over de dienstverlening van ASolutions / ASolutions Healthcare? Wij horen dat graag van u.

Suggesties of complimenten over onze diensten kunt u indienen via dit formulier. Wij zorgen ervoor dat uw compliment bij de juiste medewerker terecht komt en bekijken wat we met uw suggestie kunnen doen.

Een klacht?
Als u een klacht wilt indienen over onze dienstverlening kunt u dit formulier gebruiken of een mail versturen naar klachten@asolutions.nl.

Na het indienen van een klacht, ontvangt u binnen 5 werkdagen een reactie.

Meer informatie?
Raadpleeg onze Klachtenregeling.