Trodex

Direct doorsturen van INR-waarden en bijzonderheden naar trombosediensten.
Met Trodex kunnen INR-waarden en bijzonderheden van trombosepatiënten direct digitaal geregistreerd en doorgestuurd worden naar de trombosedienst. De software is beschikbaar als applicatie voor tablet en mobiel én als webapplicatie. Trodex wordt gebruikt bij bloedprikken aan huis en is gekoppeld met onze applicatie Trodis. Daardoor zijn patiëntgegevens direct zichtbaar in Trodex.

Trodex is ook beschikbaar in offline modus, waardoor gegevens alvast ingevoerd kunnen worden. Op het moment dat de gebruiker weer beschikking heeft over internet, worden de gegevens alsnog automatisch doorgestuurd naar de trombosedienst.
externalId=asolutions-healthcare-trodex-1.1.2.1.1&filter[active]=1&filter[tags]=trodex
Gekoppeld met Trodis

Gegevens van trombosepatiënten zijn direct zichtbaar in Trodex.

Offline en online bruikbaar

Stuur gegevens direct of op een later moment door naar de trombosedienst.

Gebruiksvriendelijk

Trodex wordt ontwikkeld met en voor trombosediensten.

Vingerprik en veneuze bloedafname

Bij het opstarten van de (web)applicatie, maakt de gebruiker de keuze tussen vingerprik en de veneuze bloedafname. Bij de vingerprik worden patiëntgegevens en de INR-waarden door middel van het scannen van de QR-code overgenomen in de app. Patiëntgegevens kunnen overgenomen worden uit bijvoorbeeld CoaguChek door de QR-code te scannen.

Bij de veneuze bloedafname worden patiëntnummer en ordernummer handmatig ingevoerd of gescand.

Bijzonderheden & Afspraakdatum

Na het bevestigen wordt er gecontroleerd of de patiënt een afspraak heeft op de huidige dag. Wanneer dit niet het geval is, wordt er om een reden gevraagd om de patiënt in te zien. Hier kunt u de keuze maken of de patiënt eerder of later is dan de afspraakdatum. In Trodex ziet u vervolgens de geregistreerde priklocatie van de patiënt. Hier kan ook een andere locatie geselecteerd worden, wanneer dat nodig is. Vanaf dat moment is die priklocatie de standaard geregistreerde locatie.

In de applicatie kunnen ook bijzonderheden doorgegeven worden over de patiënt, zoals medicatie, een geplande ingreep of een vakantie. Voor elke bijzonderheid bestaan er al vooringevulde velden en kunt u deze nog verder specificeren.

Inmiddels maken enkele trombosediensten in Nederland naar volle tevredenheid gebruik van onze applicaties voor trombosediensten. Wilt u meer informatie over Trodex? Vraag dan een demo aan of download de handleiding.
externalId=asolutions-healthcare-trodex-1.1.6.1.1.1.1&filter[category]=Healthcare&filter[tags]=trodex&filter[active]=1

Laatste nieuws

Lees hier de actuele ontwikkelingen rondom ASolutions.

externalId=asolutions-healthcare-trodex-1.1.7.1.2.1.1&filter[category]=Healthcare&filter[tags]=trodex&filter[active]=1&sort=date.desc
23-09-2019
Betere trombosezorg: ontwikkeling voorspelmodel bloeding-preventie
23-09-2019
ASolutions Healthcare realiseert koppeling met Medimo
22-09-2019
Succesvolle Trodis gebruikersdag