5 oktober: testdag digitale uitwisseling van medicatiegegevens

Dat zou mooi zijn: minder medicatiefouten, minder onnodige ziekenhuisopnames en daarmee minder menselijk leed. Het goed uitwisselen van medicatiegegevens helpt daarbij. Op 5 oktober 2020 testen diverse softwareleveranciers en zorgverleners verschillende scenario’s. Samen bootsen zij verwachte praktijksituaties na en kijken of berichten doorkomen zoals zij bedacht hadden. Om uiteindelijk bij te dragen aan veilige patiëntenzorg heeft SIGRA (regionaal samenwerkingsverband in Amsterdam en omstreken) de primeur.

Het voorschrijven

Digitale uitwisseling van medicatiegegevens gebeurt in stappen: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruiken. De eerste stap betreft het voorschrijven. Daarbij onderscheiden we de medicatieafspraak (MA) en het verstrekkingsverzoek (VV). De medicatieafspraak omvat alles wat arts en patiënt afspreken over de keuze van het geneesmiddel, de dosering en de duur van het gebruik. Met het verstrekkingsverzoek (VV) vraagt de (huis)arts de apotheek het geneesmiddel te verstrekken aan de patiënt. Tegelijk deelt de arts de MA met de andere zorgverleners én de patiënt zodat zij weten wat is voorgeschreven.

Cunera van der Linden, adviseur bij SIGRA: “We testen datgene wat de arts in de praktijk doet rondom het recept. Voorheen kwam er in de apotheek één bericht aan, het recept. Nu worden dat twee bouwstenen: de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek. Van belang is: wat spreken arts en patiënt met elkaar af? Wat gebeurt er als daarin veranderingen komen omdat de patiënt het middel bijvoorbeeld niet goed verdraagt en de medicatie wil stoppen (MA stoppen)? Of omdat de dosering wordt aangepast (MA wijzigen)? Wat doen andere zorgverleners met deze informatie? En daarnaast kijken we naar wat de patiënt ziet in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).”

Zorgverlener aan de knoppen

“Vandaag komen praktijk en theorie samen”, aldus Melissa Obermann van Nictiz. “Een jaar geleden hebben we de eerste testen uitgevoerd met de betrokken leveranciers. Maar vandaag gaan we een stap verder doordat de zorgverleners zelf aan de knoppen zitten.” Melissa begeleidt het testen vanuit het landelijke programmateam Medicatieoverdracht. Dit team deskundigen helpt alle betrokken partijen stap voor stap bij het implementeren van de richtlijn Medicatieoverdracht.

Deelnemers

Op 5 oktober nemen deel: huisartsen regio Amsterdam (ROHA), apothekers regio Amsterdam (FBA), een psychiater en trombosezorg Atalmedial en gebruikersvereniging Chipsoft ziekenhuizen. Als leveranciers doen mee: OmniHis (Scipio), FarMedvisie (FarMedRX), ASolutions (Trodis), Chipsoft (HIX), CGM (CGM Apotheek), en Zorgdoc (Zorgdoc).

Vervolg

De volgende stap is, afhankelijk van de uitkomst van de testdag 5 oktober, een vervolgtest of een praktijktest. Een praktijktest betekent dat de echte praktijk of zorgomgeving de testlocatie zal zijn.
Wilt u meer weten over de aanpak in de regio Amsterdam? Neem dan contact op met
Cunera van der Linden, qlinden@xs4all (SIGRA) of
Melissa Obermann, obermann@nictiz.nl (landelijk programmateam Medicatieoverdracht).