Regio Amsterdam test digitale uitwisseling medicatiegegevens

“Het in de praktijk laten ervaren is een enorme winst tijdens een testdag. Je ziet dat er een keten ontstaat waarin schakels elkaar bevragen.” 5 oktober 2020 testten softwareleveranciers en zorgverleners als voorbereiding op het implementeren van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. In deze test stond het voorschrijven centraal: de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek. Het belang is groot omdat digitale medicatieoverdracht bijdraagt aan veilige patiëntenzorg.

Test uitwisselen gegevens rond voorschrijven

SIGRA (regionaal samenwerkingsverband in Amsterdam en omstreken) had de primeur met het testen. Cunera van der Linden, adviseur bij SIGRA: “We hebben een scenario getest waarbij een arts in overleg met de patiënt medicatie voorschrijft, wijzigt of stopt. Deze informatie is geregistreerd in een medicatieafspraak in combinatie met een verstrekkingsverzoek en verstuurd naar de apotheker. De apotheker baseert hierop de verstrekkingen en maakt deze opvraagbaar voor medebehandelaars.”

Testervaringen

Marcel Kooy, openbaar apotheker: “Het was mooi om te zien hoe goed leveranciers, zorgverleners en ondersteuners vanuit team Medicatieoverdracht bij elkaar aansloten op zo’n praktisch ingestoken testdag. Heel leerzaam: door samen met andere zorgverleners en softwareleveranciers te kijken naar de registratie en het uitwisselen van gegevens, leer je veel over elkaars zorgproces in de dagelijkse praktijk en zie je wat andere zorgverleners kunnen met die gegevens. Je ziet waarom het belangrijk is gegevens eenduidig te registreren.” Joppe van der Reijden, projectleider Medicatieoverdracht huisartsenzorg: “Het in de praktijk ervaren is een enorme winst tijdens een ketentestdag. Je ziet dat er een keten ontstaat waarin schakels elkaar bevragen, van elkaar leren en elkaar helpen.”

Medicatiegegevens vastleggen en uitwisselen

Huisartsen, apothekers of medisch specialisten weten niet altijd precies welke medicijnen hun patiënten voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken. Als de voorschrijver de medicatie stopt of de dosering verlaagt, wordt er geen recept uitgeschreven. Het gevolg is dat andere zorgverleners hierover niet worden geïnformeerd. Melissa Obermann, projectleider bij het landelijk programmateam Medicatieoverdracht: “Door per stap van het medicatieprocesinformatie vast te leggen en onderscheid te maken tussen behandeling (therapie) en logistiek (de medicatie die wordt verstrekt) is het mogelijk gegevens beter uit te wisselen en overzichtelijker te tonen. Zo wordt ook inzichtelijk welke behandelafspraken zijn gemaakt of gewijzigd.”

Deelnemers

Aan de testdag namen deel: huisartsen regio Amsterdam (ROHA), apothekers regio Amsterdam (FBA), een psychiater en trombosezorg Atalmedial en gebruikersvereniging Chipsoft ziekenhuizen. Als leveranciers deden mee: OmniHis (Scipio), FarMedvisie (FarMedRX), ASolutions (Trodis), Chipsoft (HIX), CGM (CGM Apotheek), en Zorgdoc (PGO).

Vervolg

De testdag van 5 oktober jl. wordt vervolgd met nog een testdag: zorgverleners en ICT-leveranciers testen dan het uitwisselen van de gegevens uit de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek. Daarna vindt er een test plaats in een echte praktijk of zorgomgeving.