Spoedconsultenlijn Trombosezorg gerealiseerd

Het Centrum Antistolling & Trombosezorg (CAT) heeft in samenwerking met haar beide partners Roche Diagnostics Nederland & Asolutions Healthcare een nieuwe trombosezorg mijlpaal bereikt.

Sinds 20 juni 2022 is de CAT Spoedconsultenlijn Trombosezorg volledig operationeel. Met de realisatie van deze consultenlijn kunnen ongeveer 100.000 VKA-patiënten en ook mantelzorgers, zorgverleners, apothekers, huisartsen en specialisten in grote delen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Groningen en Zeeland buiten kantoortijden en in het weekend bij een antistollingsarts terecht met een spoedvraag over trombose. Het CAT is een uniek samenwerkingsverband tussen een groot aantal trombosediensten (o.a. uit Rotterdam (Star-shl), Amsterdam (Atalmedial), Utrecht (Saltro), Groningen (Certe), Den Haag (Labwest) en Leiden (TD Leiden). Zij streeft naar een hoge(re) kwaliteit antistollingszorg tegen redelijke kosten. Om dat te bereiken ontwikkelde het CAT het plug&play-model, dat een essentiële rol speelt bij het vormgeven van een toekomstbestendig landelijk antistollingsmodel. Nu deze eerste pijler van het plug&play model – de Spoedconsultenlijn Trombosezorg – gerealiseerd is, werkt het CAT verder aan de andere drie pijlers van het model: het Kinderdoseercentrum, het Virtueel Zelfmeetcentrum en het CAT-Kenniscentrum. www.hetcat.nl