Trombosezorg Dichtbij volledig over op Trodis

INR Trombosedienst overgestapt op Trodis

INR Trombosedienst is vanaf 1 januari 2022 samen met Result Laboratorium het antistollingsexpertisecentrum Stichting TromboseZorg Dichtbij. Samen zetten zij de antistollingsbehandeling voort, voor patiënten in de regio Nijmegen, Arnhem en Zevenaar en de regio Dordrecht en Gorinchem. De regio Dordrecht en Gorinchem gebruikte reeds Trodis en sinds medio April is de andere regio ook volledig over op Trodis.