Corona update 26 maart

De afgelopen dagen waren voor de trombosediensten vanwege het covid-19 virus zeer hectisch te noemen. In deze extra nieuwsbrief beschrijven we in het kort enkele casussen uit de praktijk waarbij ASolutions Healthcare de afgelopen dagen de trombosediensten heeft ondersteund. Wij hopen dat deze voorbeelden andere diensten kan helpen aan ideeën om zichzelf enigszins te ontlasten.

Sluiten controlelocaties

Diverse trombosediensten hebben een groot aantal prikposten moeten sluiten. De redenen hiervoor zijn onder andere dat de posten zich in verzorgingstehuizen bevinden die in lockdown zijn gegaan, door uitval van personeel of door voorschriften van de RIVM. ASolutions Healthcare heeft bij die diensten de patiënten hun vaste controlelocatie (en waar gewenst afspraken) omgezet naar de locaties die open blijven. Wij zorgen er dan voor dat planningsystemen automatisch op de hoogte worden gebracht van de switch en kunnen eventueel bijstaan in de communicatie naar de patiënten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een standaard tekst op de kalenders etc.

Verlengen kalenders stabiele patiënten

Bij één trombosedienst hebben we alle stabiele patiënten een nul INR gegeven, zodat de kalenders met een paar weken verlengd konden worden. Op deze manier is het gelukt om rond de 2500 patiënten een aantal weken langer weg te houden bij de poli’s en op de thuisroutes, waardoor het aantal patiëntcontacten omlaag gaat. Dit draagt bij aan het verkleinen van de kans op het doorgeven van het virus en sluit aan op de voorschriften van de overheid.

Patiënten verspreiden over de dag

De voorschriften omtrent het covid-19 virus zijn op dit moment dat er zo min mogelijk mensen tegelijk samenkomen. Dat is op de prikposten momenteel moeilijk te voorkomen, omdat de patiënten die een afspraak hebben alleen een datum doorgekregen hebben en je niet weet op welk moment van de dag de patiënten komen. Op dit moment legt ASolutions Healthcare de laatste hand aan een systeem waarbij op de kalender een tijd geplaatst kan worden. De patiënt wordt gevraagd om de prikpost op de aangegeven tijd te bezoeken. Op deze manier worden de patiënten meer over de dag verspreid en wordt onderling contact geminimaliseerd.

Hulp

Heeft u andere ideeën waarmee u geholpen bent of wilt u meer weten over de bovenstaande oplossingen neem dan contact op met ASolutions Healthcare. Wij helpen u graag.