Update september 2020

Nieuwe openingstijden helpdesk voor patiënten

Uitbreiding overzichten in Trodis


Nieuwe openingstijden helpdesk voor patiënten

Door een flinke toename van het aantal patiënten die Tropaz gebruiken, verruimen wij per 1 oktober de openingstijden van de helpdesk voor patiënten. Deze zal voortaan geopend zijn van 9-12u en van 13-16u. Mailen naar tropaz@asolutions.nl is uiteraard ook nog steeds mogelijk.

Uitbreiding Overzichten in Trodis
Het aantal overzichten in Trodis is verder uitgebreid. Middels deze overzichten is het mogelijk om nog meer data analyse uit te voeren op de database.

  • Medewerker per zorginstelling.
  • Patiënten met Coumarinewijziging.
  • Bezetting controlelocaties.
  • Patiënten met ernstige bloedingen.
  • Aantal doseringen per periode.
  • Aantal INR's per periode.
  • Patiënteninfo.
  • NPT zorginstellingen.
  • Patiëntenlijst per zorginstelling.
  • Controleafsrpaken.

Alle overzichten kunnen geëxporteerd worden naar een CSV- bestand dat geopend kan worden in Microsoft Excel.Neem contact op met ons voor het toevoegen van de gewenste lijsten.